8Ω Dynamic Horn Tweeters

Dynamic Horn 187 x 106 x 269mm 60W RMS 8R

kg

Dynamic Horn 185 x 80 x 140mm 25 Watt RMS 8R

kg

Dynamic Horn 195 x 155 x 150 30 Watt RMS 8R

kg

Dynamic Horn Flare 385 x 130 x 200mm 30 Watt RMS

kg

Dynamic Horn 265 x 110 x 200mm 30 Watt RMS 8R

kg

Dynamic Horn 270 x 100 x 210mm 30 Watt 8R

kg

Diffraction Ring Radiator 103 x 103 x 70mm 8R 30 Watt RMS

kg